Vyvíjač pary Certuss Junior 150

r. v. 6 – 2008 bar., plynové vyhotovenie, iba 24 prevádzkových hodín, vrátane úpravne vody 1 – 2 zmeny a antikorovej napájacej nádrže 215 l (nainštalovaný v kontajneri). Predané.

 

Vyvíječ páry Certuss Junior 150