Referencie na realizované zákazky

 

V prípade Vášho záujmu Vás vezmeme do súčasných prevádzok na praktickú ukážku funkčnosti vyvíjačov pary a ich využitia v konkrétnych odboroch výroby.

 • Steinhauser s r.o. Brno - mäsová výroba, havária pôvodného zdroja pary (vyvíjač pary r.v.1986) v piatok 13.4.2012 o 12 hod. Dodávka a inštalácia nového zdroja Certuss Junior 600 r.v.2001, prebehla v rekordnom čase a výroba firmy bola obnovená 14.4.2012 v 17 hod. !!
 • MONA s.r.o. Znojmo(kontaktná osoba: pan Mareš ml. + 420 606 616 086, nový zdroj pary CERTUSS 600 r.v.2006 bol dodaný a sprevádzkovaný do 5 dní od havárie pôvodného vyvíjače pary CERTUSS 500 r.v.1986 a tým boli straty vo výrobe obmedzené na minimum!) Vyvíjač pary Certuss Junior 600.
 • HDAS Prostějov,pôvodný vyvíjač pary CERTUS 300 r.v.1994 nahradil stroj o menšom výkonu CERTUSS 150 r.v.2006, zariadenie bolo dodané a sprevádzkované do 10 dní od havárie pôvodného zdroja pary.
 • Mäsová výroba – Certuss Junior 600 r. v. 1994 – para pre udiarne
 • Výroba tofu – vyvíjač pary PV 300
 • Mliekareň – Certuss Universal 1800 r. v. 2000 – para pre pastér a ohrev sanitačných roztokov
 • Výroba kozmetiky – Certuss Universal 1500 r. v. 1999 – ohrev duplikačných kotlov
 • Sódovkáreň – Certuss Junior 500 r. v. 1986 – výroba sirupov a ohrev umývačky fliaš
 • Bitúnok – Certuss Junior 600 r. v. 2000 – ohrev pariacej vane
 • Mliekareň – Certuss Universal 850 r. v. 1998 – para pre pastér a ohrev sanitačných roztokov
 • Mliekareň – Certuss Universal 1500 r. v. 1995 – para pre pastér a ohrev sanitačných roztokov
 • Umývačka fliaš – Certuss Junior 400 r. v. 2003 – ohrev vodného kúpeľa umývačky fliaš 
 • Výroba kečupov – Certuss Junior 500 r. v. 2000 – ohrev varných kotlov
 • Výroba paštét – Certuss Junior 350 r. v. 1998 – ohrev duplikačných kotlov
 • Lúpareň zemiakov – Certuss Junior 600 r. v. 1994 – para pre parolúpač
 • Pekáreň – Certuss Junior 150 r. v. 2006 – para pre kysiareň a priebežnú pec
 • Umývačka cisterien – 2x Certuss Junior 300 – r. v. 1996