Dopyt použitých vyvíjačov pary

 

Ak máte k dispozícii vyvíjač pary, ktorý už prestal slúžiť svojmu účelu, obráťte sa na nás. Máme dlhoročné skúsenosti v tomto odbore s kontaktmi na priemyselné aj potravinárske firmy. Dokážeme vyvíjače pary posúdiť, repasovať a zaistiť následne ich predaj.

 

Volajte na telefónne číslo 777 610 350 alebo využite náš formulár.