Repasované vyvíjače pary – Čo Vám môžeme ponúknuť

Vyvíječ páry Certuss

  • dodávku repasovaného/staršieho vyvíjača pary Certuss s výkonom 80 – 2 000 kg pary/hod.

  • dodávku úpravne vody na základe chemického rozboru vody a požadovaného odberu upravenej vody/deň.

  • dodávku antikorovej napájacej nádrže 215 – 1 200 l

  • kompletné vystrojenie napájacej nádrže (priamy ohrev, sledovanie hladiny napájacej vody)

  • zaistenie kompletnej inštalácie vrátane oddymenia a zabezpečovacích prvkov podľa platných noriem

  • sprevádzkovanie technológie a nastavenie vyvíjača podľa požiadaviek používateľa a charakteru prevádzky

  • dodanie pasportu vyvíjača a revíznej knihy plynového spotrebiča

  • poskytnutie záruky na vlastný vyvíjač v dĺžke 6 mesiacov alebo 1 500 prevádzkových hodín

  • poskytnutie záruky na montážne práce v dĺžke 24 mesiacov

 

 

Aktuálna ponuka repasovaných vyvíjačov pary. Táto ponuka je priebežne aktualizovaná. V prípade akýchkoľvek otázok k repasovaným či novým vyvíjačom pary nás neváhajte kontaktovaťcenovú kalkuláciu Vám vypracujeme obratom.

 

Pripravujeme taktiež požičiavanie mobilných vyvíjačov pary.