Potražnja za korišćenim parogeneratorima

Imate li na raspolaganju parogenerator koji je prestao koristiti svojoj svrsi, obratite se na nas. Imamo dugogodišnje iskustvo na tom području sa kontaktima na prozvodjačku i prehrambenu industriju. Znamo procijeniti parogeneratore, reparirati, i osigurati njihovu prodaju.

 

Pozovite na broj zastupnika za zemlje sa područja bivše Jugoslavije (Senka Torbarina Bojić) ili koristite naš formular.